Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés

Szolgáltatások települések szerint:

Szolgáltatások települések szerint:

Csallóköz (12)

Összes szolgáltatás

Vajka, Doborgaz,
Bodak, Vajkai-tó,
Sülyi-tó

Bős, Várkony,
Csilizpatas, Szap,
Csiliznyárad, Baka,
Csallóköznádasd,
Dercsika

Somorja, Gutor,
Szemet, Úszor,
Vörösmajor,
Béke, Bacsfa

Eperjes, Dunatőkés,
Tallós, Vezekény

Szolgáltatások tevékenységek szerint:

Szolgáltatások tevékenységek szerint:

Ruházat, Sportüzlet

Csallóközben összesen: 0

Ruházat, Sportüzlet

Csallóközben összesen: 0

Egészség, Sport, Szépség

Csallóközben összesen: 0

Egészség, Sport, Szépség

Csallóközben összesen: 0

Háztartási kellékek, Lakberendezés

Csallóközben összesen: 1

Háztartási kellékek, Lakberendezés

Csallóközben összesen: 1

Ajándék, Virág, Művészet

Csallóközben összesen: 0

Ajándék, Virág, Művészet

Csallóközben összesen: 0

Elektronika, Szerviz, Irodai kellékek

Csallóközben összesen: 0

Elektronika, Szerviz, Irodai kellékek

Csallóközben összesen: 0

Kisállat, Kertészet, Mezőgazdaság

Csallóközben összesen: 0

Kisállat, Kertészet, Mezőgazdaság

Csallóközben összesen: 0

Ingatlan, Pénzügy, Marketing

Csallóközben összesen: 0

Ingatlan, Pénzügy, Marketing

Csallóközben összesen: 0

Keresés

Kiemelt szolgáltatások:

Vajka ǀ Földmunkák ǀ Tomsu Stav

toll Szolgáltatás leírása: Kis és nagy báger, terepmunkák, alapok-bazénok-csatornák ásása, – kavics, homok, föld – hozatal, elvitel…

Videó lejátszása

e-Park faliújság:

e-Park faliújság:

Kiemelt szolgáltatások:

Szolgáltatások települések szerint Postaláda

Csallóköz 11 Központi település szerint kategorizálva

Szolgáltatások tevékenységek szerint Postaláda

Csallóközi szakmák, iparágak szerint kategorizálva

Általános szerződési feltételek:

Általános szerződési feltételek:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) irányadóak a vevő és eladó között létrejött adásvételi szerződésből eredő jogokra és kötelezettségekre. Az adásvételi szerződés tárgya a www.e-park.sk weboldalon található szolgáltatáscsomag.

Szolgáltató:

Ondrej Zsigray – Danube Creativity
Vojka nad Dunajom, 201, 930 31
IČO: 43970028
DIČ: 107 877 6413

Telefonszám: 0908 193 321, e-mail: info@e-park.sk
A szolgáltató a Dunaszerdahelyi járási hivatalban bejegyzett vállalkozó, cégjegyzékszám: 210-23814

A szerződés tárgya

 1. A szerződés tárgya a szolgáltatás csomag, amely a megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi.
 2. A Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás csomagot átveszi, és annak elvégzéséért a megállapodás szerinti árat megfizeti.

A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás csomagot a Megrendelő utasításai szerint elkészíti, és annak átnyújtása követően a Megrendelő utasításai és követelményei szerint kezeli, aktualizálja vagy egyéb módon változtatja, – az aktuális arak szerint.

Munka specifikáció

A munka műszaki és tartalmi specifikációját a jelen szerződés részét képező melléklet határozza meg.

Teljesítés határideje

 1. A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás csomagot a megegyezett határidőn belül elkészíti.
 2. A megállapodás szerinti teljesítési határidő meghosszabbodik azokkal a napokkal, amelyeken a munkavégzés folytatása nem lehetséges természeti katasztrófák, vagy egyéb a szolgáltató által nem okozott, előre nem látható események miatt. Ez a rendszer vonatkozik arra is, ha a megrendelő akadályai miatt a szolgáltató nem tudja a munkafolyamatot teljesíteni. Úgy mint, a szolgáltatás csomag szerkesztéséhez szükséges információk, képek, dokumentumok nem érkeznek meg határidőn belül.

A szolgáltatás ára

 1. A szolgáltatás csomag szerkesztésének ára, a kiválasztott csomagtól, és a kiegészítő szolgáltatásoktól függ.
 2. A szolgáltatás csomag szerkesztés árának 25%-ka előlegként kerül kifizetésre, 75%-ka az átadása után kerül kifizetésre.
 3. A szolgáltatás csomag szerkesztése alatt felmerülő további tartalmak, kiegészítő mellékletként szerepelnek, melyek költségét a szerződésben feltüntetett ár nem tartalmaz.

Fizetési feltételek

 1. A szolgáltatási csomag átadása után, a szolgáltató 15 napon belül kiállítja a számlát.
 2. A számla a kiállításától számított 14 napig érvényes. A számla késedelmes fizetése esetén a szolgáltató minden késedelem napjára az esedékes összeg 0,03%-ának megfelelő kamatot követelhet a megrendelőtől.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A szolgáltató a 4. ponttal összhangban jogosult a szolgáltatás csomag szerkesztés árának megfizetésére.
 2. A szolgáltató köteles a munkát a megrendelés céljának, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és kötelező érvényű szabványoknak megfelelő minőségben elkészíteni.
 3. A szolgáltató köteles továbbá a Megrendelő által biztosított szöveget, képeket és egyéb információ forrásokat a Megrendelő által biztosított minőségben és mennyiségben beilleszteni.

A megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A megrendelőnek joga van ellenőrizni a szolgáltatási csomag tartalmát és funkcionális részét.
 2. A megrendelő köteles a háttéranyagokat (vizuális, hang- vagy audiovizuális anyagokat, szövegeket, feliratokat, képeket) megfelelő minőségben, és a lehető legrövidebb időn belül szállítani.
 3. A Megrendelő köteles a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb anyagokat, információkat, a munkavégzést befolyásoló harmadik féllel kötött szerződéseket átadni.
 4. A megrendelő köteles a számlákat a megállapodás szerinti határidőn belül kiegyenlíteni.
 5. A megrendelő köteles a szolgáltató együttműködési felhívásaira lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

Kártérítési felelősség

 1. A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalak tartalmáért, illetve az azokon megjelenő információk valóságtartalmáért és időszerűségéért, ez a felelősség a megrendelőt terheli.
 2. A szolgáltató nem vállal felelősséget a tárolt adatok elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő, és okozott károkért.
 3. A megrendelő jogosult az átadott szolgáltatási csomagot tesztelni, amely az átadást követő 7 napos időszakot jelenti. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a próbaidő alatt talált hibákat, saját költségén ingyenesen feltárja és mielőbb kijavítja. Kivételt képeznek a Megrendelő által az oldal elkészítése céljából átadott kép, hang- vagy audiovizuális felvételek által feltárt hibák, vagy szerzői jogok által feltárt hibák.

Szerzői jog

 1. A megrendelő felelős az általa szállított anyagok (szövegek, képek, számítógépes programok, animációk, prezentációk és egyéb források) törvényes tisztaságáért, és a szerzői jogok, – szellemi tulajdonból származó jogok betartásáért.
 2. A megrendelő a szolgáltatási csomag teljes árának megfizetésével kizárólagos jogot szerez a használatára.

A szerződés felbontása

 1. A szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, ha a megrendelő előzetes írásbeli felszólítás ellenére megszegi a jelen szerződésben foglaltakat.
 2. A megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a szolgáltató az előzetes írásbeli értesítés ellenére megszegi jelen szerződésben foglaltakat. Ha a szolgáltató nem készítette el a szolgáltatási csomagot a határidőn belül, a 3. cikkely 2. pontja szerinti feltételekkel.

Záró rendelkezések

 1. A szerződés módosításához mindkét fél által aláírt írásbeli módosítás szükséges.
 2. A szerződésére a Kereskedelmi Törvénykönyv, és a Szlovák Köztársaság területén érvényes egyéb jogszabályok az irányadók.
 3. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi vitát, elsősorban megállapodással próbálják rendezni.

Az általános szerződési feltételek érvényesek  2022.9.1 –től.

A felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal sütiket (cookie) használ.

A felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal sütiket használ.